Αθηένου

ΔευτέραΠέμπτηΠαρασκευή
Μπαλέτο Primary
14:00-15:00
Μπαλέτο Pre-primary
14:00-15:00
Latin (παιδιά) 
15:00-16:00
Μπαλέτο Primary
15:00-16:00
Μπαλέτο Primary
15:00-16:00
Hip Hop (παιδιά)
16:00-17:00

Latin (παιδιά)
16:00-17:00

Μπαλέτο Grade 1
16:00-17:00
Λαϊκοί (παιδιά)
17:00-18:00
Μπαλέτο Grade 2
17:00-18:00
Μπαλέτο Grade 3
17:00-18:00
Zumba
17:00-18:00
Hip Hop (παιδιά)
18:00-19:00
Latin (παιδιά)
18:00-19:00
Pilates
18:10-19:00
Zumba
19:00-20:00
Latin
19:00-20:00
 
Strong by Zumba
20:00-21:00
   

 

 

Δευτέρα:

ΜΠΑΛΕΤΟ PRE-PRIMARY 14:00-15:00
ΜΠΑΛΕΤΟ PRIMARY 15:00-16:00
LATIN (παιδιά) 16:00-17:00
ΜΠΑΛΕΤΟ GRADE 2
17:00-18:00
HIP HOP (παιδιά) 18:00-19:00
ZUMBA 19:00-20:00
STRONG BY ZUMBA 20:00-21:00

Πέμπτη:

ΜΠΑΛΕΤΟ PRE-PRIMARY 14:00-15:00
ΜΠΑΛΕΤΟ PRIMARY 15:00-16:00
ΜΠΑΛΕΤΟ GRADE 1
16:00-17:00
ΜΠΑΛΕΤΟ GRADE 3
17:00-18:00
LATIN (παιδιά)
18:00-19:00
LATIN 19:00-20:00

Παρασκευή:

LATIN (παιδιά) 15:00-16:00
HIP HOP (παιδιά) 16:00-17:00
ZUMBA
17:00-18:00
PILATES MAT 18:00-19:00